Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: cbd-natuurlijk

Oranjestraat 7 zwart 2042GR
Zandvoort

 

[email protected]

 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: .............

 

herroept/herroepen*


Besteld op ontvangen op
Naam
Adres


[Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.